Духовенство

Протоіерей Сергій Плѣховъ

Настоятель храма cъ 1999 года. Съ тѣхъ поръ духовно окормляетъ приходъ.

Діаконъ Михаилъ Сухановъ

Назначенъ на приходъ Высокопреосвященнейшимъ Митрополитомъ Маркомъ (Арндтъ) въ 2020 году.